Budujte svaly pomocou prohormónov

Je tu zima, obdobie, ktoré je v mysliach kulturistov považované za ideálne na naberanie svalstva. Možno je tomu tak z dôvodu pauzy medzi jesennou a jarnou súťažnou sezónou, ktorú svalnatí atléti využívajú na regeneráciu svalstva a nabratie veľkého objemu svalstva. Na druhej strane zima je charakteristická krátkymi dňami a celkovým znížením aktivít a činností, čo môže mať pozitívny vplyv na naberanie svalovej hmoty. Nepochybne netreba zabúdať na vianočné sviatky, počas ktorých je jedla veľmi veľa a všade. Pokiaľ je ale vašim cieľom budovanie svalstva, aj počas sviatočných dní by ste mali dodržiavať zásady vyváženého príjmu kalórií.

Prohormóny a ich využite v období naberania svalovej hmoty

Prohormóny sú látky, ktoré dokáže ľudský organizmus prekonvertovať na hormóny alebo látky im podobné. Kto sa zaujíma o chemické procesy v ľudskom tele vie, že hormóny sú látky, ktoré „poháňajú“ (hormón z gréckeho slova harmaó). V jednoduchosti tiež platí, že hormón = signál. Tieto signály pomáhajú telu pri chudnutí, naberaní svalov, ale aj v mnohých iných životne dôležitých funkciách ľudského tela. U prohormónov je tiež podstatné a dôležité, že výrazným spôsobom ovplyvňujú syntézu bielkovín (proteosyntézu). Proteosyntéza je základný anabolický dej v každom živom organizme a jeho podstatou je tvorba bielkovín. Ak je schopnosť organizmu syntetizovať bielkoviny vysoká, vzniká tak vhodné prostredie na rast svalov. Netreba však zabúdať na zvýšený prijem kvalitných plnohodnotných bielkovín (mäso, vajcia, mliečne produkty, proteínové preparáty) v strave. Pri prohormónoch môže byť denná hodnota až na úrovni 4 g bielkovín na jeden kilogram hmotnosti športovca.

Prohormóny, ale aké?

Prohormóny sú dominantné najmä v USA a za tých 20 rokov, čo sú v suplementačnej výžive športovcov známe, bolo zverejnených niekoľko rebríčkov najlepších prohormónov. Bohužiaľ, každý z nich sa od seba odlišoval. Pokiaľ bol tvorený odpoveďami samotných užívateľov, výsledky boli viac než rôznorodé. Toto treba zdôvodniť tým, že každý jeden organizmus je jedinečný a každý športovec k naberaniu svalovej hmoty pristupuje odlišne. Sú však prohormóny, ktoré boli skloňované pomerne často, a tak si ich ako tie najsilnejšie pri budovaní svalov predstavíme:

  1. Methyl-1AD (metyl-1-Etiocholenolol-Epietiocholanolone) – považovaný za jednoznačného kráľa v naberaní svalovej hmoty. Napomáha k extrémnemu nárastu svalov, rýchlejšej regenerácii a vysokej syntéze bielkovín.
  2. Max LMG (13-ethyl-3-methoxy-gona-2,5(10)dien-17-one) – je jeden z najsilnejších prohormónov, vďaka ktorému môžete očakávať extrémny nárast svalovej hmoty, sily a plnosti svalov.
  3. SARM – aj keď látky z tejto kategórie nepatria do prohormónov, tým, že sa tiež jedná o alternatívne formy doplnkovej výživy, majú svoje pevné miesto. Jedná sa o selektívne modulátory androgénových receptorov. Ich účinky sú totožné ako pri anabolických látkach s jedným zásadným rozdielom a to je ten, že neriskujete poškodenie zdravia. O SARM látkach sa dnes významným spôsobom a najmä búrlivo diskutuje ako o vhodnej alternatíve v použití namiesto steroidov v medicíne.
  4. Halodrol (4-chloro-17a-methyl-androst-1,4-diene-3b,17b-diol) vynikajúci prohormón najmä pre začiatočníkov. Je vhodným „prvým“ prohormónom, pokiaľ chcete začať. V kombinácii s kvalitnou stravou, tréningom a odpočinkom boli u začiatočníkov zaznamenané dramatické pokroky najmä v množstve a kvalite svalovej hmoty.

Ako tri prúty Svätopluka

Proces budovania svalstva by sa dal prirovnať k trom Svätoplukovým prútom. Každý prút samostatne neskrýva v sebe veľkú silu, ak sú prúty tri pri sebe, stávajú sa neporaziteľnými. Prúty v našom ponímaní predstavujú:

  • tréning,
  • výživa,
  • doplnková výživa vrátane prohormónových produktov.

Ak trénujete a zanedbávate výživu, nezaznamenáte vytúžený pokrok. Ak užívate doplnky výživy, prohormóny, alebo aj steroidy, bez kvalitného tréningu, a teda stimulu do svalov a kvalitnej stravy sa nepohnete. Bohužiaľ, ani anabolické steroidy z vás svalnatú gorilu nespravia. Týmto chcem povedať, že kulturistika je jediný šport na svete, v ktorom sa vyžaduje 100% zameranie na každú oblasť ako je tréning, výživa a suplementácia. Bez týchto troch pilierov to jednoducho nejde.