Heavy Duty

Veľké množstvo ľudí pozná základy tréningového systému Heavy Duty, pričom pokročilé techniky tak známe nie sú. Mierne pokročilé a pokročilé techniky testoval na konci 70. rokov Mike Mentzer, ktorý však po nešťastnej Olympii 1980 odišiel do ústrania a venoval sa práci trénera kde plne aplikoval svoje poznatky klientom. Mike vedel, že kľúčom k úspechu je intenzita a svoju svalovú hmotu rozvíjal práve touto technikou.

Začiatočníci

Každý kto začne s tréningom Heavy Duty zaznamená pomerne veľký skok v náraste svalovej hmoty a to len vďaka vysokej intenzite. Ak chcú tento trend udržať, stačí pridávať hmotnosti činiek a skracovať prestávky medzi jednotlivými sériami. Ak sa zastaví vytváranie svalových ziskov ste pripravení na ďalšiu úroveň.

Mierne pokročilí

V tejto fáze je potrebné intenzívnejšie napätie. Vhodné sú predvyčerpávajúce série a cvičenie do zlyhania. Môžete tiež vykonávať vynútené opakovania a negatívne opakovania. Keď sa Mike dostal do tohto štádia bol schopný týmito metódami získať ešte viac svalovej hmoty a sily.

Pokročilí

Keď sa Mike dostal do poslednej fázy, jeho ochota cvičiť s maximálnym úsilím bola taká vysoká, že každé opakovanie bolo tak intenzívne, že kyslíkový dlh a kyselina mliečna ihneď prinútila aby v tréningu prestal v dôsledku kardiovaskulárnych omnedzení ešte skôr, než sa dostavilo svalové zlyhanie. Hľadal preto spôsob aby urobil svoj tréning viac intenzívnejší, ale bez obmedzení. Spôsob akým to urobil bol ten, že začal oddychovať pri opakovaniach. Musíte si uvedomiť, že Mentzer používal extrémne váhy. S ňou vykonal jedno opakovanie, položil ju na stojany, oddychoval 10 sekúnd, aby sa zo svalov odplavil všetok odpad a doplnil sa kyslík tak, aby mohol urobiť ďalšie opakovanie. Po ňom opäť nasledovala 10 sekundová prestávka, znížil hmotnosť o 20% a tréningový partner mu pomohol urobiť ešte jedno opakovanie. Tento spôsob predstavoval jednu sériu. Mike bol tak mentálne vytrénovaný, že na vrchole mu stačili 3 takéto opakovania, by dokonale precvičil konkrétny sval.

Myslíte si, že to bolo všetko? Omyl, Mike vytvoril sústavu metód, ktoré mu umožnili trénovať absolútne extrémne a na hranici chápania.

Infitonické tréningy: kombinácie negatívnych a pozitívnych opakovaní. Jeho tréningový partner mu mierne tlačil na činku, nasledovala 15 sekundová prestávka a nasledovala séria pozitívnych opakovaní.

Omni kontrakcie: tréningy, ktoré v sebe ukrývajú všetky druhy kontrakcií. Pozitívne, negatívne a statické.

Ich vzájomnou kombináciou prerástol tréning všetky dovtedy používané princípy a Mike s nimi urobil výrazný pokrok. V každej pozícii zotrvával tri sekundy. Podľa dostupných informácií dokázal Mike týmto spôsobom pribrať 7 kg čistých svalov v priebehu 9 týždňov, pri súčasnej strate tuku. Rozhodne tieto spôsoby staja za vyskúšanie, no myslite na pár zásad:

  • Kvalitné rozcvičenie
  • Strava bohatá na bielkoviny a sacharidy
  • Cvičenie so sparingpartnerom