Potreba zvýšenej konzumácie bielkovín v kombinácii s prohormónmi.

Kulturistika a silové športy sú špecifickým športovým odvetvím, ktoré si vyžaduje vysokú disciplínu nielen v tréningovom procese, ale najmä v oblasti výživy. Správne nastavený stravovací režim má významnú funkciu v procese budovania svalovej hmoty, rovnako tak v redukcii tuku. Strava má byť racionálne zložená z makroživín: sacharidy, tuky a bielkoviny. Dnes sa bude venovať tej najdôležitejšej skupine, a to sú práve bielkoviny.

Čo sú bielkoviny?

Bielkoviny alebo tiež proteíny patria medzi biopolyméry. Jedná sa o vysokomolekulárne prírodné látky zložené z aminokyselín, ktoré zaraďujeme medzi základné stavebné zložky potravy. Sú podstatou každého živého organizmu. Dôležitosť ich vysokého zastúpenia v strave silových športovcov spočíva v ich význame novotvorby a regenerácie svalového tkaniva. Bielkoviny nájdeme v enzýmoch, hormónoch, krvi a sú významnou súčasťou imunitného systému ľudského organizmu. Oproti sacharidom a tuku v tele neexistuje nijako veľká zásobáreň bielkovín. Veľmi významnou funkciou je ich štrukturálna vlastnosť, to znamená schopnosť vytvárať telesné tkanivo – svaly alebo orgány.

Bielkoviny vo výžive človeka

Proteíny v strave sú nevyhnutné pre obnovu a tvorbu telesného tkaniva. Ich hodnota v strave by mala byť taká, aby zabezpečovala pozitívnu dusíkovú bilanciu (anabolický stav tela). Ďalej sa delia na menšie zložky – aminokyseliny. Práve aminokyseliny sú najdôležitejšie elementy. Delíme ich na:

  • eseciálne,
  • semiesenciálne,
  • neesenciálne.

Esenciálne aminokyseliny – si nevie telo samo syntetizovať, a preto musia byť prijímané v strave. Jedná sa o tieto aminokyseliny: valín, leucín, izoleucín, tryptofán, metionín, treonín fenylalanín a lyzín.

Semiesenciálne aminokyseliny – tyrozín

Neesenciálne aminokyselinytieto aminokyseliny si vie telo samo vyprodukovať. Sú to: arginín, alanín, asparagín, cysteín, cystín, citrulín, dimetylglycín, kyselina asparágová, kyselina glutámová, glycín, histidín, prolín, glutamín, serín, kyselina gama-aminobutyrová (GABA), ornitín, taurín.

Podľa zastúpenia esenciálnych aminokyselín sa proteíny ďalej rozdeľujú na:

  • plnohodnotné,
  • neplnohodnotné.

Zdroje plnohodnotných bielkovín: mliečne výrobky, srvátka, vajcia, všetky druhy mäsa.

Zdroje neplnohodnotných bielkovín: strukoviny, obilniny, zelenina a zemiaky. Plnohodnotnými sa stávajú až ich vzájomnou kombináciou (napr. strukoviny + obilniny).

Odporúčané množstvá konzumácie bielkovín v strave

Táto problematika je už dlhé roky veľmi kontroverznou témou v stravovaní, a to nielen u športovcov. Všeobecné odporúčania sú nasledovné:

Deti – 0,9 g na 1 kg/TH (telesnej hmotnosti)

Dospelí – 1 – 1,2 g na 1 kg/TH

Športovci – 1,6 – 2,5 g na 1 kg/TH

Športovci užívajúci prohormóny a SARM – viac ako 2,5 g na 1 kg/TH

Z tohto jednoznačne vyplýva, že z nejakého dôvodu vie telo športovca, ktorý užíva prohormóny alebo SARM produkty spracovať vyššie množstvo proteínov.

Magická proteosyntéza...

Prijaté bielkoviny nedokáže organizmus priamo využiť, preto sú enzýmovo hydrolyzované na aminokyseliny. Z týchto aminokyselín si potom organizmus tvorí vlastné bielkoviny, alebo ich môže odbúrať v citrátovom cykle až na oxid uhličitý a vodu. Využíva ich tiež k tvorbe zásobných látok (glykogénu alebo lipidov). Biologický polčas bielkovín, tj. doba, za ktorú sa pretvorí 50% bielkoviny, sa pohybuje od niekoľkých minút (napr. inzulín), až po desiatky dní. Priemerná hodnota biologického polčasu ľudských bielkovín je 80 dní.

Základné typy premeny aminokyselín:

  • Transaminácia
  • Oxidačná deaminácia
  • Dekarboxylácia
  • Modifikácia postranného reťazca
  • Proteosyntéza

Proteosyntéza – je základný anabolický dej v živých systémoch. Proteosyntéza začína v jadre nedeliacej sa bunky, kde dochádza k despiralizácii chromozómov. Na jednom z vlákien rozpojenej DNA dochádza k transkripcii (k prepisu báz v zodpovedajúcom komplementárnom poradí) do informačnej RNA (mRNA), ktorá určuje poradie aminokyselín v syntetizovanej bielkovine. mRNA prechádza po určitých posttranskripčných úpravách do cytoplazmy, kde nastáva na ribozómoch jej translácie preklad do určitého sledu aminokyselín. Každá aminokyselina je kódovaná špecifickou trojicou (triple bázou) mRNA a je k ribozómom prenášaná pomocou transferovej RNA (tRNA). Po translácii sa aminokyseliny spoja peptidovou väzbou a vzniknutý reťazec sa z ribozómu uvoľní.

S ohľadom na schopnosť prohormónov rýchlo zvýšiť syntézu bielkovín by malo byť zrejmé, že sú potrebné aj úpravy stravy nevyhnutné pre maximalizáciu zisku novej svalovej hmoty. Za predpokladu, že iní športovci konzumujú 2 g bielkovín na 1 kg/TH, pri aplikácii prohormónov sa toto množstvo odporúča zdvojnásobiť na hodnotu 4 g na 1kg/TH. Za iných okolností by bolo toto množstvo príliš vysoké, no účinkami prohormónov je telo schopné využiť aj takúto megadávku bielkovín.