Sacharidy

Sacharidy sú vo výžive športovca kľúčové. Predstavujú zdroj energie pre telesný výkon a čo hlavne, pre pracujúce svaly. Ich pokles sa negatívne odráža na celkovej výkonnosti, nielen telesnej, ale aj mentálnej. V dostupnej literatúre sa dozvedáme, že sacharidy by mali tvoriť v priemere 50 – 65 % z celkového príjmu energie. Podľa individuálnych dispozícii a cieľov sa pohybuje ich množstvo 2 – 10 g sacharidov na jeden kg svalovej hmoty.

Podľa molekulárnej hmotnosti sacharidy delíme:

  • Monosacharidy
  • Oligosacharidy
  • Polysacharidy

Monosacharidy:

Monosacharidy sú najjednoduchšou formou sacharidov, nedajú sa rozložiť na jednoduchšie.

Príklady:

Glukóza: označuje sa tiež názvom dextróza alebo hroznový cukor. Je to najfrekventovanejší monosacharid. Nachádza sa v ovocí a v mede. Glukóza predstavuje pohotový zdroj energie ak ste unavený. Bez nej by bol váš mozog ako auto bez benzínu. Na svoju činnosť spotrebuje 100 – 130 g denne. Glukóza je tiež významnou zložkou fyziologických roztokov v medicíne.

Fruktóza: známy pod názvom ovocný cukor. Vyskytuje sa najmä v ovocí a mede. Rozdiel medzi glukózou je v tom, že fruktóza nevyžaduje prítomnosť inzulínu pre vstup do buniek a má nižší glykemický index. Neodporúča sa je konzumovať veľké množstvo, pretože v žalúdku často kvasí a môže spôsobiť zažívacie problémy. Nevýhodou fruktózy je aj jej rýchla transformácia na triacylglyceroly, čo vedie k vzostupu lipidov v krvi a následnom ukladaní vo forme podkožného tuku.

Galaktóza: je základnou stavebnou jednotkou laktózy. Vo voľnej forme sa nenachádza, rovnako tak nemá uplatnenie vo výžive športovca a venovať sa jej bližšie nebudeme.

Oligosacharidy:

Každá ich molekula obsahuje 2 – 10 monosacharidových jednotiek.

Príklady:

Sacharóza: Sacharóza vzniká spojením fruktózy a glukózy. Známy pod názvom cukor. Áno, je to najbežnejšie a najfrekventovanejšie sladidlo na svete. Na trhu sú dva druhy cukru: bielyhnedý. Hnedý má vyššiu výživovú hodnotu, pretože obsahuje minerálne látky. Sacharóza sa získava z cukrovej repy. Sacharóza v súčasnej dobe poskytuje vo vyspelých štátoch 15 – 25%

z celkového energetického príjmu, ale mala by poskytovať len 10%. Sacharóza vedie k nadmernému príjmu energie a s tým spojenou globálnou chorobou – obezitou. 

Maltóza: Nazýva sa tiež sladový cukor. Vzniká spojením dvoch molekúl glukózy. Je získavaná zo škrobu, ktorý sa uvoľňuje pri klíčení jačmeňa. U ľudí maltóza vzniká pri rozklade škrobu z potravy už v ústach za pomoci enzýmu amylázy. Ďalšie štiepenie škrobu prebieha v tenkom čreve vďaka činnosti amylázy produkovanej pankreasom.

Laktóza: Nazýva sa tiež mliečny cukor. Vzniká spojením molekúl glukózy a galaktózy. Tvorí podľa druhu mlieka 2 – 8 % pevných látok v mlieku. Dnes existuje aj mlieko so znížením množstvom laktózy. Vyskytuje sa v materskom mlieku cicavcov. Laktáza je enzým, ktorý má v tele človeka na starosti laktózu. Laktóza je vďaka nemu štiepi na dva monosacharidy: galaktózu a glukózu. Vďaka premene na monosacharidy je možné mliečny cukor stráviť.

Polysacharidy:

Každá molekula polysacharidu obsahuje viac ako 10 monosacharidových jednotiek, väčšinou sú ich stovky až tisíce.

Možno ich tiež deliť podľa funkcie na:

  • rezervné (škrob, glykogén, inulín)
  • stavebné (celulóza, hemicelulóza, pektínové látky)

Škrob: je zásobný polysacharid rastlinného pôvodu. Získava sa z pšenice, zemiakov a kukurice. Škrob predstavuje najvýznamnejší zdroj sacharidov. Jeho využiteľnosť je pomerne vysoká za predpokladu, že je potrava dobre mechanicky spracovaná v ústach a zmiešaná so slinami. Hlavnou vlastnosťou škrobu z potravinárskeho hľadiska je  schopnosť viazať vodu. 

Glykogén: je zásobným polyscharidom živočíchov. V ľudskom tele je uložený vo svaloch a pečeni. Ak je to nutne vzniká z neho glukóza. Jeho zásoby v organizme sú pomerne malé, možno ich vyčerpať po 2 – 3 hodinách bez jedla. Po vyčerpaní týchto zásob sa energia začína využívať najmä z tukov. Zásoby glykogénu sú obmedzené a určujú, ako dlho môže trvať zaťaženie. Ak sa vyčerpá svalový glykogén, človek začne cítiť náhlu stratu svalovej sily a obrovskú únavu. Vyčerpanie zásob pečeňového glykogénu spôsobuje zmeny vo vnímaní. Svaly dokážu ukladať glukózu, no mozog toho schopný nie je. Z pečene sa glykogén vo forme glukózy dostáva do krvného riečišťa, a tým udržuje stálu hladinu glukózy v krvi.

Vláknina: Jedná sa o zmes neškrobových polysacharidov a niekoľkých ďalších zložiek. Ľudské enzýmy nedokážu vlákninu rozložiť na dostatočne malé, a teda stráviteľné jednotky. Preto sa nemení na energiu a nie je možné ju kaloricky využiť. Vláknina napomáha pohybu potravy tráviacou sústavou, vstrebáva vodu, viaže na seba cholesterol. Vláknina je rozpustná a nerozpustná.

Delí sa na:

  • rozpustná
  • nerozpustná