Únava a pretrenovanie.

Ak nie je dostatočný odpočinok súčasťou tréningového programu, nemôže dôjsť k dokonalej regenerácii vášho tela. Ak táto nerovnováha pretrváva a vaše tréningové zaťaženie bude vyššie, než regeneračné procesy, výkonnosť bude klesať.  

 

Pretrénovanie možno najlepšie definovať ako stav, kedy je športovec opakovane vystavovaný stresu a jeho organizmus nie je schopný tento stres eliminovať. Syndróm pretrénovania je názov pre skupinu emocionálnych a fyzických príznakov, v dôsledku pretrénovania, ktoré trvajú niekoľko týždňov, až mesiacov. 
 

V športovej spoločnosti sa tento stav nazýva tiež „syndróm vyhorenia“. 

Treba vedieť rozlišovať každodenné kolísanie výkonu a únavy po ňom, ktorá je  absolútne bežná. Pretrénovanie je stav poznamenaný zvyšujúcou sa vyčerpanosťou, ktoré pretrvávajú aj po dňoch odpočinku. 

Najčastejším príznakom je únava. Tá môže obmedziť tréning, dokonca môže byť prítomná aj v pokoji. Športovec sa môže stať náladový, podráždený, môže trpieť poruchami spánku, depresiami, alebo aj tiež stratou chuti do tréningu. Tieto javy sú sprevádzané tiež zníženou chuťou do jedla a klesajúcou telesnou hmotnosťou. Medzi fyzické príznaky patria svalové bolesti, zvýšený výskyt vírusových ochorení a výskyt zranení. 

Pri laboratórnych testoch osôb u ktorých sa prejavili príznaky pretrénovania boli zistené hormonálne zmeny a to najmä zvýšenie hladiny kortizolu (stresového hormónu). Naopak, poklesom hladiny testosterónu sa zmenil stav imunitného systému a boli tiež zistené katabolické procesy v organizme. Syndróm pretrénovania je medicínsky pomenovaný tiež ako neuro-endokrinná porucha. Telo má zníženú schopnosť regenerácia aj v kľudovom režime. Väčší objem tréningu tento jav ešte viacej zhoršuje. Problémy sa môže preniesť do súkromného, alebo pracovného prostredia. 

Existujú dve formy syndrómu.

•    Sympatikotonická forma
•    Paraympatikotonická forma

Sympatikotonická forma je častejšia u silových športovcov, kulturistov, alebo šprintérov. Paraympatikotonická forma je častejšia u vytrvalostných športovcov, únava prichádza počas výkonu, športovec má známky hypoglykémie a musí predčasne svoj tréning ukončiť. 

V sympatikotonickej forme je zvýšená tepová frekvencia v kľude. V Paraympatikotonickej forme, je zas tepová frekvencia znížená. Syndróm pretrénovania je z testov nezistiteľný. Je na športovcovi, aby vypozoroval príznaky. Ak cíti dlhodobú únavu, netrpí chorobou (infekčné vírové ochorenia), nechuť do tréningu a jedla, zrejme ide o syndróm pretrénovania. 
Liečba pretrénovania je odpočinok. Čím dlhšie pretrénovanie bolo, tým viac odpočinku telo potrebuje. Preto je včasné odhalenie veľmi dôležité. Ak ste pociťovali únavu krátku dobu (napr. 3-4 týždne), bude potrebné prerušiť tréning na 3-5 dní. Po tomto odpočinku by ste mali pristúpiť ku tréningu systémom 1+1 (jeden deň tréning, jeden deň odpočinok). Intenzita tréningu môže byť zachovaná, musí sa však znížiť jeho objem. Je dôležité aby faktory, ktoré vedú k pretrénovaniu boli identifikované. V opačnom prípade sa môže pretrénovanie dostaviť opäť. Tento tréningový systém potrvá niekoľko týždňov, až potom je povolené navýšiť tréningový objem. V závažnejších prípadoch sa musí tréning prerušiť na niekoľko týždňov a môže trvať mesiace pokým s organizmus zregeneruje. Aby sme predišli abstinenčnému syndrómu, z dôvodu netrénovania je vhodná alternatívna forma pohybovej aktivity (plávanie, turistika, bicykel, kolieskové korčule).

Rovnako ako u všetkých ochorení aj tu platí, že najlepšia ochrana je prevencia. Zvyšovanie tréningového zaťaženia by malo byť postupné. V tréningu je dôležitá periodizácia, tréningy sa plánujú v cykloch (objemový, silový, regeneračný tréning). Tento postup používajú všetci vrcholoví športovci, pretože si uvedomujú, že ich telo nie je schopné ísť na maximum počas celého roka. Jednotlivými fázami dávajú telu priestor na zlepšovanie, zvyšovanie sily a objemov, ale aj na aktívny oddych. 

Tréningový denník je tou najlepšou pomôckou, čo pre vás existuje. Športovec môže zaznamenávať svoju tepovú frekvenciu, hmotnosť, používané váhy, pocity. Každé jedno vymedzenie zo zaužívaných parametrov môže znamenať, že by mohlo ísť o pretrénovanie. Vyhýbajte sa monotónnemu tréningu, nedostatočnej výžive a nedostatku spánku.

Športovci, ktorí cítia, že na nich ide nachladnutie by mali svoj tréningový plán prerušiť, alebo aspoň znížiť jeho objem na niekoľko dní.

Odpočinok je dôležitou súčasťou každého tréningového procesu. Existujú vedecky potvrdené výskumy, že zníženie objemu tréningu po dobu 21 dní nevedie k znižovaniu výkonu. Dobré naplánovaný plán v sebe zahŕňa aj oddychovú časť. Pozorujte sa a ak zbadáte prvé príznaky ihneď upravte svoj tréning zodpovedajúcim spôsobom.