Všetko o spánku

Spánok, je útlmovo relaxačná fáza organizmu, pri ktorom sa znižuje funkčnosť niektorých zmyslov, znižuje sa krvný tlak a frekvencia dýchania. V minulosti si ľudia mysleli, že počas spánku sa niektoré fyziologické deje úplne zastavia, dnes vieme, že tomu tak nie je. Počas spánku sa odohrávajú dôležité dramatické deje.

Spánok, čo to presne je?

Spánok, je útlmovo relaxačná fáza organizmu, pri ktorom sa znižuje funkčnosť niektorých zmyslov, znižuje sa krvný tlak a frekvencia dýchania. V minulosti si ľudia mysleli, že počas spánku sa niektoré fyziologické deje úplne zastavia, dnes vieme, že tomu tak nie je. Počas spánku sa odohrávajú dôležité dramatické deje. Niektoré nervové bunky pracujú dokonca 5-10 krát rýchlejšie, než počas bdenia. Počas spánku mozog intenzívne pracuje. Spánok nám zaberie približne tretinu nášho života, nedostatkom spánku, alebo jeho nekvalitnom vznikajú závažné psychické problémy.

Dĺžka spánku:

Dĺžka spánku je individuálna, všeobecne sa udáva 7-8 hodín denne. Sú však jedinci, ktorým postačujú 4 hodiny spania. Niektorí potrebujú spať dlhšie, až 12 hodín. Spánok sa mení aj s vekom. Novorodenci spia 16-18 hodín denne, deti okolo 10 hodín, starým ľuďom postačuje 4-5 hodín spánku. Spánok je u cicavcom smerovaný na obdobie tmy. U hlodavcov je to opačne. Dospelí ľudia spi spravidla raz denne. U vrcholových športovcov je to odlišné, spia dvakrát denne, aby tak podporili proces regenerácie.

Spánok je charakterizovaný:
         Stereotypnou polohou tela
         Zníženým vnímaním vonkajších predmetov
         Zníženou telesnou teplotou

Na štúdium spánku a jeho priebeh sa používajú hlavne tri prístroje:
- elektroencephalograf (EEG) - prístroj na zaznamenávanie elektrický aktivity mozgových buniek
- elektrooculograf (EOG) - prístroj na zaznamenávanie pohybov očí
- elektromyograf (EMG) - prístroj na zaznamenávanie elektrickej aktivity svalov

Fázy spánku:

Vedci výskumom zistili, že spánok má 5 fáz, ktoré tvoria spánkový cyklus. Spánkový cyklus sa ďalej rozdeľuje na non- REM fázu a REM fázu.

Non-REM fáza:

Non-REM fáza má štyri fázy. Prvá a druhá fáza je charakteristická ľahkým spánkom, tretia a štvrtá fáza hlbokým spánkom. Jej hlavným významom je regenerácia svalstva. V priebehu Non-REM spánku je aktivita neurónov celkovo nízka, to sa odráža v úrovni metabolizmu.

REM fáza:

Je pokračovaním non-REM fázy. Tvorí tzv. piatu fázu spánku. Od predchádzajúcich fáz je výrazne odlišná. REV je anglická skratka pre rapid eye movement. To v preklade znamená rýchly pohyb očí. Táto fáza je charakteristická práve týmto javom. Konsoliduje nielen pamäť, ale aj ostatné poznávacie schopnosti. Počas nej sa nám veľmi prudko pohybujú očné gule. Táto fáza slúži k regenerácii duševných síl.

Spánkový cyklus:

1. Fáza:
Tvorí ju približne 5% spánku, oči sa pohybujú pomaly a svalová aktivita sa spomaľuje. Z tejto fázy spánku sa môžeme ľahko prebudiť.

2. Fáza:
Tvorí ju 50% spánku, spomaľuje sa mozgová aktivita, zastavuje sa pohyb očí a klesá telesná teplota.

3. a 4.Fáza:
Krvný tlak a tep sa spomaľujú. Zobudiť niekoho v tejto fáze je veľmi ťažké. Po prebudení ešte nie sme schopní okamžitej reakcie. Aj po niekoľkých minútach od prebudenia sme dezorientovaní.

Zaspávanie:

Je prechodná časť medzi bdelosťou a spánkom. Tento prechod prebieha vždy podobným spôsobom. Častokrát je sprevádzaný kŕčmi a náhlym šklbnutím celého tela a následným prebudením. Tento jav je spôsobený motorickými impulzmi z nižších mozgových centier . Pri zaspávaní sa postupne znižuje svalové napätie, krvný tlak i tepová frekvencia. Toto štádium tiež sprevádzajú tzv. pseudohalucinácie. Ak človek vykonával jednotvárnu, monotónnu činnosť, tieto momenty sa mu pred očami neustále mihajú.