Základné pojmy vo výžive

Výživa predstavuje súhrn všetkých procesov, ktorým živý organizmus prijíma, spracúva a využíva potravu. Racionálna výživa reprezentuje najvhodnejší spôsob uspokojenia nárokov organizmu na energiu a ďalšie dôležité látky v konkrétnych podmienkach života človeka, vždy s ohľadom na vykonávané činnosti.

Výživa predstavuje súhrn všetkých procesov, ktorým živý organizmus prijíma, spracúva a využíva potravu. Racionálna výživa reprezentuje najvhodnejší spôsob uspokojenia nárokov organizmu na energiu a ďalšie dôležité látky v konkrétnych podmienkach života človeka, vždy s ohľadom na vykonávané činnosti. Každý aktívny jedinec sa líši od nešportovca po stránke výživy pre svoje:

-          zvýšené požiadavky na kvalitu živín, vitamínov, minerálov a ochranných látok

-          zvýšené požiadavky na príjem tekutín

-          zvýšený energetický výdaj, ktorý je sprevádzaný zvýšeným energetickým príjmom

-          zmenený pomer prijatých makroživín v prospech sacharidov, bielkovín na úkor tuku

Každý človek, ktorý sa chce zlepšiť v zmysle športového výkonu musí dohliadať na svoju stravu a na správnosť výživy.

Výživové požiadavky jednotlivých športovcov sa menia v závislosti od náročnosti, dĺžky a intenzity tréningov či súťaží, a tiež od typu športovej aktivity (vytrvalostné športy ako maratón, krátky intenzívny šprint, prerušovaný beh ako pri futbale, alebo silové športy ako vzpieračstvo). Neexistuje univerzálna diéta, ktorá by uspokojovala potreby každého športovca. Individuálne potreby sa menia aj vzhľadom na rozvrh súťaží a tréningov. Profesor Ron Maughan z Univerzity Loughborough v UK ako predsedajúci na konferencii Medzinárodnej olympijskej komisie r. 2003 povedal: „Je potrebné, aby si športovci uvedomovali svoje nutričné góly a aby si našli vlastný spôsob, ako si s nimi poradiť.“

Ľudský organizmus treba chápať v neoddeliteľnej jednote s prostredím; pričom vždy sa jedná o otvorený systém, kde medzi organizmom a prostredím prebieha neustála výmena hmoty a energie. Zastavenie tejto výmeny je nezlučiteľné so životom! Chyby a nedostatky v tejto výmene sa zákonite musia prejaviť narušením, obmedzením alebo úplným vypadnutím niektorej z jeho funkcii, čo vedie vždy k zníženiu výkonnosti.

Správna a zodpovedajúca výživa je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek tréningového procesu. Vo všeobecnosti sa výživa športovca zhoduje s pravidlami racionálnej výživy.

Základné pojmy

METABOLIZMUS - predstavuje súbor chemických a biochemických procesov v tele jedinca, pri ktorých dochádza k využitiu zložiek prijatej potravy

ANABOLIZMUS - anabolické reakcie sú také, pri ktorých dochádza k využitiu živín na udržanie, resp. rast tkaniva alebo energie. Anabolizmus je syntetická reakcia.

KATABOLIZMUS - katabolické reakcie sú také, pri ktorých je materiál rozkladaný na menšie jednotky, pričom sa uvoľňuje energia. Táto energia je akumulovaná v obrovských makromolekulách s názvom adenozíntrifosfát (ATP). Katabolizmus je rozkladná reakcia.

STAVEBNÉ LÁTKY - (bielkoviny, sacharidy, tuky) podporujú výstavbu tkanív, kostí a vplývajú na celkový rast organizmu

ENERGETICKÉ LÁTKY - (sacharidy, tuky) dodávajú organizmu potrebnú energiu na akúkoľvek činnosť

OCHRANNÉ LÁTKY - (vitamíny, minerály, enzýmy a bielkoviny) chránia organizmus pred škodlivými vplyvmi, napomáhajú riadeniu priebehu biochemických reakcií v tele, spevňujú kosti, tkanivá