BMI

Skratka BMI (Body Mass Index), inak Quteletov index alebo Index telesnej hmotnosti, vznikla približne pred 200 rokmi a v súčasnosti, označuje jednu z najpoužívanejších metód merania obezity vo svete. Jednoduchý výpočet je aplikovateľný pre všetky priemerné dospelé osoby (výsledok je neplatný pre deti, športovcov a tehotné ženy), poskytuje informácie o možných zdravotných rizikách, no zároveň naznačí aj spôsoby ich nápravy.

Skratka BMI (Body Mass Index), inak Quteletov index alebo Index telesnej hmotnosti, vznikla približne pred 200 rokmi a v súčasnosti, označuje jednu z najpoužívanejších metód merania obezity vo svete. Jednoduchý výpočet je aplikovateľný pre všetky priemerné dospelé osoby (výsledok je neplatný pre deti, športovcov a tehotné ženy), poskytuje informácie o možných zdravotných rizikách, no zároveň naznačí aj spôsoby ich nápravy. Vzorec je nasledovný:

 

Získané číslo spadá do jednej zo šiestich základných kategórií, platných pre európske obyvateľstvo:

BMIKATEGÓRIAZDRAVOTNÉ RIZIKO
< 18,5podvýživavysoké
18,5 – 24,9normaminimálne
25,0 – 29,9nadváhanízke
30,0 – 34,9obezita 1. stupňazvýšené
35,0 – 39,9obezita 2. stupňa
(závažná)
vysoké
40,0 >obezita 3. stupňa
(ťažká)
veľmi vysoké 

Ako je naznačené vyššie, uvedené hranice BMI neplatia pre celú ľudskú populáciu, jednotlivé rasy rôzne variujú, napríklad Aziati využívajú o niečo nižšie rozmedzie, za obéznych považujú ľudí s BMI nad 27,5 a ideálne BMI je 18,5 – 23.

  • Podvýživa - Podvýživa naznačuje príliš nízku telesnú hmotnosť v pomere k výške človeka. Jedná sa o stav zníženého príjmu, zvýšenej potreby živín alebo ich kombinácie. Môže byť spôsobená genetickými predpokladmi, ochorením, prípadne odmietaním potravy. Telo nie je dostatočne vyživované, absentujú základné makro a mikroživiny, čo sa prejavuje celkovým oslabením organizmu a častými chorobami. Čím je číslo nižšie, tým je stav urgentnejší. Odporúča sa navýšiť príjem pod dohľadom odborníkov.

Napriek popularite, je vzorec pre výpočet príliš jednoduchý, ignoruje veľké množstvo ďalších dôležitých údajov, a tak výsledky slúžia najmä na štatistické porovnanie v populácii. V praxi sa pre upresnenie využívajú doplňujúce merania, medzi inými aj krvný tlak, cholesterol alebo množstvo podkožného tuku v tele.

Obezita I. stupňa
Obezita II. stupňa
Obezita III. stupňa - Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj obezita značí nerovnováhu medzi príjmom a výdajom kalórií a predstavuje závažné ohrozenie zdravotného stavu človeka. Dôsledky sú podobné pre každý jeden stupeň, avšak zvyšuje sa miera ohrozenia aj ich závažnosť. Najčastejšie sa jedná o problémy súvisiace s hybnosťou, dýchaním, srdcom, krvným obehom či trávením, typické sú aj hormonálne poruchy a rôzne formy rakoviny. Riešením je znížiť kalorický príjem a zvýšiť výdaj, v mnohých prípadoch je však nutné vyhľadať pomoc odborníkov.

Nadváha - Nadváha je stav, v ktorom prevyšuje kalorický príjem nad výdajom, zväčša spôsobený nesprávnymi stravovacími návykmi a nedostatkom pohybovej aktivity. V porovnaní s obezitou sú zdravotné riziká menej časté, hoci riziko vysokého tlaku či srdcových ťažkostí je mierne zvýšené. Všeobecne sa odporúča znížiť kalorický príjem a zvýšiť výdaj.

Norma - Norma je označenie pre ideálnu zdravú váhu, ktorú je potrebné udržiavať kontrolovaným a vyváženým príjmom s dostatočným množstvom pohybu. Zdravotné komplikácie spojené s hmotnosťou sú, v tomto rozmedzí, minimálne.


Vložte údaje na výpočet BMI